top of page

Tietosuojaseloste

SINUN HOIVA OY:N ASIAKAS- JA MARKKINOINTIREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE
 
1. Yleistä

Sinun hoiva Oy on sitoutunut huolehtimaan sen hallussa olevien henkilötietojen luottamuksellisuudesta ja tietosuojasta. Tämä tietosuojaseloste soveltuu henkilötietoihin, joita keräämme asiakas- ja markkinointirekisteriimme (jäljempänä ”Rekisteri”) liittyen. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan keräämiämme henkilötietoja ja niiden käsittelyä. Parannamme ja kehitämme palveluitamme ja verkkosivustoamme jatkuvasti, joten tietosuojaselosteeseen saatetaan tehdä muutoksia. Jos tietosuojaselosteiseen tehdään merkittäviä muutoksia, annamme siitä selkeän ilmoituksen lain niin edellyttäessä. Lue tietosuojaselosteemme aika ajoin, niin saat tietoa ajankohtaisista muutoksista. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 8.11.2023.

2. Rekisterinpitäjä ja tietosuojavastaava

Nimi: Sinun hoiva Oy
Osoite: Pihlajanpuolentie 124, 64900 Isojoki
Puhelin: 044 769 0647
Y-tunnus: 2948334-1
Sinun hoiva Oy:n tietosuojavastaava: Anni-Mari Haapakoski

3. Kenen henkilötietoja keräämme?

Käsittelemme Rekisterissä asiakkaidemme ja potentiaalisten asiakkaidemme henkilötietoja.

4. Minkä tyyppisiä henkilötietoja keräämme?

Keräämme sinusta seuraavia henkilötietoja:
- nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet
- ikä, sukupuoli, arvo tai ammatti ja äidinkieli ja mahdollinen huoltaja/edunvalvoja
- asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten tunnistautumis-, laskutus- ja maksutiedot
- nauhoitetut asiakaspalvelupuhelut ja tiedot asiakkaaksi tulon kanavasta sekä tavasta
- itse tuottamasi tiedot, kuten toiveet ja palaute
- mahdolliset luvat ja suostumukset
- sinua hoitaneiden henkilöiden nimet
- sähköisten palveluiden ja sisältöjen hyödyntämistä koskevat tiedot (esim. uutiskirjeiden tilaaminen), selaimesi palvelimellemme lähettämät tekniset tiedot (esim. IP-osoite, selain, selainversio, verkkosivu, jolta siirryit verkkosivuillemme) sekä selaimellesi lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot (lisätietoja evästeistä ja vastaavista teknologioista alla kappaleessa 12).
- mahdolliset muut suostumuksellasi kerätyt rekisterin tarkoitukseen liittyvät tiedot

5. Mistä lähteistä keräämme henkilötietoja?

Keräämme henkilötietoja sinulta (esim. tekemäsi yhteydenottopyynnöt verkkosivujemme kautta ja muut puhelimitse, kirjallisesti tai suullisesti itse antamasi tiedot). Keräämme henkilötietojasi lisäksi myös seuraavista lähteistä:
- julkiset lähteet (väestörekisteristä ja muista vastaavista rekistereistä tai palveluntarjoajilta, jotka tarjoavat tunnistamis-, varmennus-, osoite-, päivitys- ja luottotieto- tai luottopalvelua);
- messut ja erilaiset tapahtumat;
- muut kolmannet osapuolet, joilta keräämme henkilötietoja markkinointitarkoituksiin esimerkiksi ostettujen markkinointilistojen perusteella.

6. Henkilötietojesi käsittelyn peruste, käyttötarkoitukset ja vaikutukset

Henkilötietojesi käsittelyn peruste on alla mainittuihin käyttötarkoituksiimme perustuva oikeutettu etumme. Emme jatkokäsittele henkilötietojasi muihin kuin tässä selosteessa todettuihin tarkoituksiin. Jos olet jo asiakkaamme: Henkilötietojesi käsittelyn käyttötarkoituksena on olemassa olevien asiakkaidemme osalta erityisesti asiakassuhteiden hoitaminen, kehittäminen ja ylläpito. Henkilötietojasi käsitellään lisäksi tuotteidemme ja palveluidemme myyntiä ja suoramarkkinointia varten sekä tuotteidemme ja palvelujemme kehittämiseen. Henkilötietojesi käsittelyllä voimme siis palvella sinua paremmin. Henkilötietojesi käsittelylle ei ole osaltasi muita tarkoituksia. Jos olet potentiaalinen asiakkaamme: Potentiaalisten asiakkaidemme henkilötietojen käyttötarkoituksena on palveluidemme ja tuotteidemme suoramarkkinointi ja muiden myynti- ja markkinointitoimenpiteiden suorittaminen, eli normaalit markkinointitoimenpiteet, kuten markkinointiviestien lähettäminen postitse tai luvan antaneille sähköpostitse. Henkilötietojesi käsittelylle ei ole osaltasi muita tarkoituksia.

7. Henkilötietojesi säännönmukaiset luovutukset ja siirrot kolmansille osapuolille

Voimme siirtää henkilötietojasi yhteistyökumppaneillemme ja alihankkijoillemme. Yhteistyökumppanimme voivat käsitellä henkilötietojasi vain meidän lukuumme suoritettavia ja tässä
tietosuojaselosteessa kuvattujen tarkoitusten mukaisia tehtäviä varten. Varmistamme, että yhteistyökumppanimme eivät käsittele siirrettäviä henkilötietoja mitään muita tarkoituksia varten. Meidän voi myös olla tarpeen jakaa henkilötietojasi toimivaltaisten viranomaisten kanssa henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti.

8. Henkilötietojesi siirrot EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Voimme joissakin tapauksissa siirtää henkilötietojasi Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti. Asiakastietoja ei lähtökohtaisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, mutta tarvittaessa tietoja voidaan siirtää Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, muun muassa Yhdysvaltoihin, tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa. Siirrämme kaikissa tilanteissa henkilötietojasi EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ainoastaan jollakin alla mainitulla, lainmukaisella perusteella: - Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä vastaanottajamaassa on varmistettu riittävä tietosuojan taso;
- olemme toteuttaneet asianmukaiset suojatoimet henkilötietojesi siirtämiseksi käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita. Sinulla on tällöin oikeus saada jäljennös kyseisistä vakiolausekkeista ottamalla meihin yhteyttä Yhteydenotot-kohdassa kuvatun mukaisesti; tai
- olet antanut nimenomaisen suostumuksesi henkilötietojesi siirtämiselle, tai henkilötietojesi siirtämiselle EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle on olemassa muu lainmukainen peruste.

9. Henkilötietojesi säilyttämisen periaatteet

Säilytämme henkilötietojasi alla kuvattujen periaatteiden mukaisesti. Henkilötietosi voidaan säilyttää tässä määriteltyä kauemmin, jos sovellettava lainsäädäntö tai sopimusvelvoitteemme kolmansia osapuolia kohtaan edellyttävät pidempää säilytysaikaa. Jos olet jo asiakkaamme: Asiakkaidemme henkilötiedot säilytetään niin kauan, kuin asiakassuhde on voimassa. Asiakassuhteen päättymisen jälkeen henkilötietojasi säilytetään enintään viiden vuoden ajan asiakassuhteen päättymisestä. Jos olet potentiaalinen asiakkaamme: Potentiaalisten asiakkaidemme henkilötiedot säilytetään suoramarkkinointirekisterissä kaksi vuotta edellyttäen, että et ole kieltänyt suoramarkkinointia. Tällöin suoramarkkinointirekisterissä voidaan kuitenkin säilyttää osaltasi tieto suoramarkkinoinnin kieltämisestä.

10. Kielto-oikeus ja muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Voit antaa meille myös kanavakohtaisia suoramarkkinointia koskevia kieltoja (esimerkiksi kieltää sähköpostitse lähetettävät markkinointiviestit, mutta sallia kirjeitse lähetettävät markkinointiviestit). Lisäksi sinulla on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:
- saada tieto henkilötietojesi käsittelystä;
- saada pääsy omiin tietoihisi ja tarkastaa itseäsi koskevat käsittelemämme henkilötiedot;
- vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
- vaatia henkilötietojesi poistamista;
- vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella; ja
- vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista. Sinun tulee esittää yllä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntösi meille tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Voimme pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi kirjallisesti ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä. Voimme kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Sinulla on myös aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa asuinpaikkasi tai työpaikkasi sijaitsee, mikäli katsot, että emme ole käsitelleet henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

Kunnioitamme henkilötietojesi luottamuksellisuutta. Manuaalista aineistoa säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain nimetyillä henkilöillä. Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu tietojärjestelmäämme, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä asiakastietoja. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat, ja heidän käyttöoikeutensa määritellään heidän työtehtävänsä kannalta riittäviksi, mutta mahdollisimman suppeiksi. Tietojärjestelmät ja niiden varmuuskopiot ovat asianmukaisilla teknisillä keinoilla suojattuja ja sijaitsevat lukituissa tiloissa.

12. Tietoa evästeistä ja vastaavista teknologioista

Verkkosivuillamme käytetään evästeitä. “Eväste” on yleisesti käytetty pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa tietokoneellesi tai muulle päätelaitteellesi, kun vierailet verkkosivulla. Selain lähettää tiedon vierailustasi takaisin verkkosivulle, kun vierailet siellä uudestaan. Kaikki nykyaikaiset verkkosivut käyttävät evästeitä tarjotakseen sinulle personoidumman selainkokemuksen. Käytämme evästeitä ja muuta vastaavaa teknologiaa, jotta voimme toimittaa sinulle palveluita, tarjota sinulle turvallisen verkkoympäristön, toteuttaa markkinointitoimia, mahdollistaa paremman asiakaskokemuksen verkossa, seurata verkkosivustomme analytiikkaa ja tarjota sinulle mahdollisimman kiinnostavaa sisältöä. Tietoja ei käytetä yksittäisten henkilöiden tunnistamiseen. Voit valita selaimesi asetuksista hyväksytkö evästeiden käytön. Jos et hyväksy evästeiden käyttöä, voit käyttää verkkosivustoamme, mutta tämä valinta voi rajoittaa sivuston ja palveluiden toiminnallisuutta.

13. Yhteydenotot

Mahdolliset kysymykset tästä tietosuojaselosteesta voit lähettää osoitteeseen kotihoito@sinunhoiva.fi. Yllä mainittujen oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä kirjallisesti henkilökohtaisen käynnin yhteydessä toimipisteessämme, jolloin henkilöllisyys voidaan luotettavasti varmentaa. Mikäli haluat vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin, onnistuu se yhteydenoton lisäksi esimerkiksi jokaisen suoramarkkinointiviestin sisältämää linkkiä klikkaamalla ja noudattamalla linkin mukaisia ohjeita.


 
bottom of page