top of page

Tietosuojaseloste

1. Henkilötietojen käsittely

Sinun hoiva Oy:n verkkosivuilla (sinunhoiva.com) kysytään henkilötietoja silloin, kun käyttäjä lähettää Ota yhteyttä -lomakkeen.


Ota yhteyttä -lomakkeella kysytään henkilön nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Tietoja käytetään ainoastaan kysyjälle vastaamiseen.

 

Lomakkeen tiedot välitetään Sinun hoiva Oy:n kotihoidon sähköpostiin. Tietoja käsittelee vain Sinun hoiva Oy:n palvelupäällikkö. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

 

2. Sivuston käyttöehdot

Sivuston (sinunhoiva.com) tekstisisältöjä ja ladattavia aineistoja saa lainata ja linkittää edellyttäen, että lähde mainitaan. Kuvien ja graafisen materiaalin käyttö ilman lupaa on kielletty, ellei materiaalin yhteydessä ole toisin erikseen mainittu. Sisällön käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.

bottom of page